Bạn bè 360°

 •  
  Scouter ghi chép

  Thuốc giả : Vấn đề khó kiểm soát.

  Sản xuất tân dược lậu là một việc làm siêu lợi nhuận. Thật vậy, người ta

  dự đoán sẽ có khoảng 75 tỷ USD rơi vào túi của những người tham gia

  đường dây này trong năm 2010, từ sản xuất cho đến phân phối. Nó thậm chí

  còn lời hơn cả việc tổng hợp ma tuý, trong khi khả năng bị...
Website liên kết