Bạn bè 360°

  •  
    y_3da6208b43b62 ghi chép

    Phỏng vấn một nhà khoa học trẻ ...

    Phóng tin viên (sau đây gọi là PTV) đang tác nghiệp ở viện nghiên cứu X, một cơ sở khoa học hàng đầu của cả nước và đang có vinh dự được phỏng vấn một cán bộ nghiên cứu trẻ Y tại quán bia nằm trong khuôn viên cơ quan. Sau đây là toàn văn của cuộc nói chuyện:

    PTV: Thưa nhà khoa học Y,...
Website liên kết