Bạn bè 360°

  •  
    mregg ghi chép

    Hiển nhiên....

    Có những điều chẳng cần phải bàn sâu, nói rõ, đi chi tiết làm gì cho mệt, cho nhức óc, cho căng thẳng; bởi những điều đó đã là hiển nhiên, sinh ra là thế, đưa ra là vậy; cứ thế mà làm, mà áp dụng theo thôi. Vậy mà....
Website liên kết