Bạn bè 360°

  •  
    Ufodanger ghi chép

    Cách mã hóa liên lạc hiệu quả

    Trong kháng chiến còn có câu chuyện như sau. Khi thông tin vô tuyến của ta bị lộ mật mã, không liên lạc được, cấp trên bàn đi đến quyết định đưa hai chiến sĩ người Nghi Lộc đàm thoại với nhau. Khỏi cần mật mã, mà vẫn an toàn. Tiếng Nghi Lộc (nguyên chất) đến địch cũng phải bó tay!(st)
Website liên kết