Bạn bè 360°

 •  
  jane_nhung ghi chép

  3 điều

  Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
  - Thời gian
  - Lời nói
  - Cơ hội

  * Ba điều trong đời không được đánh mất:
  - Sự thanh thản
  - Hy vọng
  - Lòng trung thực

  * Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
  - Tình yêu
  - Lòng tự...
Website liên kết