Bạn bè 360°

  •  
    phuongpol ghi chép

    Ôi, hão!

    Khao khát rời xa chốn phồn hoa đô hội, với bê tông tăng cường bức xạ nhiệt, với bác nhà đèn cắt cắt cắt vô cùng khắc nghiệt, giết người không dao...
    Khao khát quê nhà, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ chị em và các tình yêu lớn bé. Nhớ ruộng lúa, đồi chè, và trưa hè với quạt nan nhưng mát lịm
Website liên kết