Bạn bè 360°

 •  
  Chi_p3o ghi chép

  20 điều tôi thx bạn :X

  1. Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình bạn.

  2. Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe.

  3. Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi.

  4. Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi.

  5. Tình cảm của bạn làm tôi xúc động, và...
Website liên kết