Bạn bè 360°

 •  
  langdu ghi chép

  Nghiệp chướng

  Chị sinh ra và lớn lên trong

  một gia đình nghèo khó. Không có cha, mẹ chị phải lặn lội lo cho năm

  miệng ăn nên cả bốn chị em chị chỉ được học hết cấp I, cấp II để biết

  cái chữ.

   
  18

  tuổi, chị lấy chồng, chỉ vài mâm cơm qua loa báo cáo tổ tiên, họ hàng,
Website liên kết