Bạn bè 360°

 •  
  htt46 ghi chép

  Bài nhân gian thứ nhất

  Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
  Đôi mắt người hồ như biển đông
  Có mưa-tôi-cũ về ngang đó
  Tự buổi thiên đàng chưa lập xong 
  Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
  Mái tóc người hồ như rừng cây
  Có mây che lối về cho lá
  Và những con đường thật riêng tây 
  Ở chỗ nhân gian...
Website liên kết