Bạn bè 360°

  •  
    Scouter ghi chép

    Nhận định thị trường

    Trở về sau một buổi hội thảo về thị trường giày dép ở châu Phi, 2 hãng giày da đã đưa ra những nhận định về cơ hội của mình:

    Hãng A : Thị trường giày châu Phi là 1 thị trường không đáng để bàn tới, ở đây người ta không có thói quen đi giày và chưa có công ty nào thành công trong việc bán...
Website liên kết