Bạn bè 360°

 •  
  apple13 ghi chép

  Thèm!

  Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.
  Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
  Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
  Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.
  Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.
  Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.
  Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
  Xa bụi...
Website liên kết