Bạn bè 360°

  •  
    apple13 ghi chép

    Chán cbn rồi!

    Vứt mẹ nó hết đi, trước thế nào thì giờ cứ thế, cứ để đầu óc lẩn vẫn thì còn làm ăn cái đ3o gì. Đánh mất cái chất của mình thì kể cả có đạt được cũng làm cái đ30 gì. Tỉnh lại đê. Rượu với chả chè, chỉ tổ hại người.
Website liên kết