Bạn bè 360°

 •  
  Misu ghi chép

  Thi thoảng điên

  Khi bận, mong đừng bận. Khi rỗi, than trời sao ko được bận.
  Khi chưa tắm, chỉ mong được tắm. Tắm được rồi, thấy lạnh thà đừng tắm.
  Khi đói, thèm ăn. Ăn xong bảo no quá.
  Khi chưa ngủ, thèm ngủ. Ngủ đẫy giấc tiếc ngủ quá nhiều.
  ...
  Khi chưa chồng, thèm có chồng. Có chồng rồi,...
  ZinciBio
  123nono
  13 năm trước· Trả lời
Website liên kết