Bạn bè 360°

 •  
  Misu ghi chép

  04 Đi tìm

  Nắng đã tìm anh chiều nay rồi đó nhóc
  Báo hè sang bằng một cơn mưa đầy nắng
  Giọt mưa vương trên tóc
  Giọt nắng vương trên tóc
  Hè sang !

  Nhóc còn nhớ hè này năm ngoái
  Những tiếng ve râm ran phố chiều
  Anh gom hoài gom mãi
  Tặng cho nhóc và gửi lời yêu...
Website liên kết