Bạn bè 360°

 •  
  Misu ghi chép

  Cá nhân hóa tí.

  Vừa đọc link này: http://linkhay.com/ban-nghi-gi-ve-hinh-anh-nay/281981
  Về bạn Nghĩa giết người.
  Không bàn luận về câu chuyện, mình ghét thị phi nên ko tham gia.
  Nhưng mình ghét bình luận của bạn @tuidoma:
  "@ saobien đồng ý với bạn. Ngay từ khi xem cái tin cả hội trường vỗ tay,...
Website liên kết