Bạn bè 360°

 •  
  Misu ghi chép

  Áp lực

  Nhiều khi thấy mệt mỏi và hay có những biện hộ cho sự mệt mỏi lười nhác.Tuy nhiên có một áp lực rất lớn là tự trong tâm phải có hướng giải quyết mệt mỏi và bế tắc trong lòng mình như thế nào cho phải.Cuộc

  sống đơn thuần chỉ là sự tồn tại của cá nhân thì rất khỏe, hoặc có thể

  làm cho...
Website liên kết