Bạn bè 360°

 •  
  Misu ghi chép

  Tập 06: Xin anh đừng yêu biển

  Xin anh đừng yêu biển
  Nếu chỉ vì yêu em
  Những con sóng lặng êm
  Sẽ tủi thân hờn khóc
  Sẽ thì thầm trách móc
  Phải chia sẻ tình yêu
  Nếu anh yêu em nhiều
  Tình yêu dành cho biển
  Không vẹn tròn dâng hiến
  Biển sẽ phải cô đơn
  Biển sẽ rất tủi hờn
Website liên kết