Bạn bè 360°

  •  
    bree ghi chép

    Nothing to attention...^^

    Ngày xưa còn nhỏ mong được làm người lớn để được tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Giờ thì lại mong dù là người lớn nhưng không phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình :))
Website liên kết