Bạn bè 360°

 •  
  dinhnghiaaz ghi chép

  Hai cha con và con lừa

  Có hai cha con dắt con lừa ra chợ bán,cha ngồi lên lưng lừa,con đi bộ

  theo sau.

  Người bên đường thấy thế liền nói:cha gì mà không biết thương

  con,để cho con mình phải đi bộ.

  Nghe vậy người cha liền nhảy xuống lưng

  lừa nhường cho con cưỡi lừa.Đi môt chốc...
Website liên kết