Bạn bè 360°

 •  
  dinhnghiaaz ghi chép

  Đẽo cày giữa đường

  Chuyện

  kể rằng có một Bác nông dân rất nghèo, cả đời sống bằng nghề đồng áng,

  Bác muốn làm một cái cày thật tốt để làm công việc đồng áng năng suất

  và đỡ vất vả hơn. Hôm nay, bác rất vui vì đã xin được một cây gỗ tốt

  nhưng Bác chưa làm cái cày bao giờ, Bác bèn mang khúc...
Website liên kết