Bạn bè 360°

 •  
  dinhnghiaaz ghi chép

  Email - có thực sự quan trọng

  Một anh chàng thất nghiệp nộp đơn vào vị trí tạp vụ

  tại Microsoft. Viên giám đốc nhân sự phỏng vấn một hồi rồi kiểm tra

  bằng một bài dọn dẹp sàn nhà.


  — Anh được nhận - ông ta nói. - Hãy cho tôi địa chỉ e-mail của anh, tôi

  sẽ gửi mẫu đơn xin việc để anh điền vào rồi...
Website liên kết