Bạn bè 360°

 •  
  dinhnghiaaz ghi chép

  Bài toán của người ăn mày !

  Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Gucci ra khỏi Tràng Tiền

  Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát

  hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế

  thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc

  hơn một khoá...
Website liên kết