Bạn bè 360°

 •  
  bboytrung ghi chép

  CUNG CHÚC TÂN XUÂN , MEO MEO

  E

  hèm ... Năm mới tui xin đại diện cho những gia đình khó khăn , cho

  những trẻ em nghèo hiếu học , những người vô gia cư , và các nạn nhân

  của những cơn bão vừa qua trên đất nước ta , xin chúc mừng các bác ăn

  tết thật xa hoa và lãng phí ^^! em xin hết ạ.....
Website liên kết