Bạn bè 360°

 •  
  emlacao ghi chép

  Tôi cũng là cáo

  Có một con cáo sống trong một cái hang.

  Hàng ngày con cáo chui ra khỏi hang để kiếm ăn. Nhưng khi no bụng, con

  cáo không vừa để có thể chui vào cái hang của mình nữa. Ngày hôm sau,

  rút kinh nghiệm, kiếm được mồi nó tha vào hang rồi mới ăn. Nhưng khi ăn

  no, nó lại quá...
Website liên kết