Bạn bè 360°

 •  
  Boot ghi chép

  Lý sự của kẻ ăn cắp trâu

  Một tên trộm bị bắt quả tang ăn trộm trâu. Người ta đóng gông giải lên huyện.Quan huyện hỏi:

  - Mày dám cả gan ban đêm vào nhà người ta, ăn trộm trâu phải không?

  Nó thưa, vẻ tội nghiệp:

  - Oan cho con lắm. Con chỉ lấy sợi dây thừng mà thôi.

  Quan lại hỏi:

  -...
Website liên kết