Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    hocvieneos ghi chép

    Thư viện EOS - Thuật ngữ DSLR (E - F)

    Evaluative metering: đo sáng toàn cảnh
    ExifViết tắt của Exchangeable Image File Format , định dạng tập tin hình ảnh trao đổi được. Đây là thông tin chụp của một tấm ảnh kỹ thuật số bao gồm khẩu độ, tốc độ, cân bằng trắng, việc sử dụng flash. Nó đính kèm với tấm ảnh. Với phần mềm xử lý ảnh chấp...
Website liên kết