Bạn bè 360°

  •  
    Grarandos ghi chép

    Bài cảm nhận Kỹ năng mềm của mình ^^

    Tôi đã từng nói thế này với các bạn của tôi:"Mỗi chúng ta là một CÁ NHÂN ĐỘC LẬP XUẤT SẮC, nhưng khi chúng ta ngồi lại với nhau, và làm việc cùng nhau, thì không hiệu quả. Các bạn, mỗi người đều là những người tài giỏi ở một mặt nào đó, nhưng việc kết hợp những mặt mạnh đấy lại với nhau, để cùng...
Website liên kết