Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    Ernesto ghi chép

    BÁC DÙNG KHẨU SÚNG NÀY

    Đang chuẩn bị bóp cò, vì mọi việc đã được set-up coi như chỉ còn mỗi việc bóp cò…Đúng lúc ấy Bác Hồ khoát tay:-      Chú Định… chú Định, chú dừng lại ngay…Rồi Bác đứng ngay dậy với tay r phía mặt bàn cầm bao thuốc lá Trung – Hoa – Bài vứt ra phía lưng để tránh cho bao thuốc lá này xuất hiện trong...
Website liên kết