Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    Ernesto ghi chép

    Tác Xạ Khẩn Cấp

    Đang đi kêu tấp đại vô lề Trống trải thế nầy thiệt khổ ghê Phía họ thấy ra, ôi rắc rối Đàng mình lúi húi, ối nhiêu khê Nhìn quanh Mắc cỡ nhiều vô kể Ngó quất Trăm Bầu ngán ẩm ê Đạn phụt khỏi nòng lao vút vút Rằng tuy cấp bách vẫn đề huề 
    Đề huề thu vén Thế Lên Đường Xóa dấu nơi đây bải chiến...
Website liên kết