Bạn bè 360°

  •  
    kom1903 ghi chép

    Gió...lạnh!

    Gió lạnh về lúc chập tối, đi ăn xuất bún cá 12k mà đầy cả một tô bự. Chưa bao giờ ăn một tô bún nào mà đc nhiều như thế! Định ngày mai, anh sang mình sẽ dẫn anh đi ăn, nhưng rồi anh nói là anh cũng chưa biết đc! Thế thì thôi!Anh thật vô tâm!
Website liên kết