Bạn bè 360°

 •  
  incom88 ghi chép

  Vợ...

  "Phàm

  những việc gì lớn, không tự giải quyết được, hãy về nhà hỏi vợ, vợ bảo

  làm sao cứ làm ngược lại ắt hẳn sẽ thành công " Trích Ngạn Ngữ Ấn Độ Trg

  189233283, Chương VIIXXVVVXXVVVII
Website liên kết