Bạn bè 360°

  •  
    kom1903 ghi chép

    Tired...!

    Học ba tiết mà tưởng như ngồi trong phòng đó cả năm vậy! Thầy cứ xì xà xì xồ, photorespiration, photosynthesis, what, when, how, where... đầu mình cứ loạn cả lên! Học song lại lên hội trường gặp ông giáo sư bên UC Davis sang tham khảo ý kiến này nọ! Có lẽ là lần đầu tiên có ng bên đó sang. Ba năm...
Website liên kết