Bạn bè 360°

 •  
  troc ghi chép

  Đôi dòng cảm nhận

  Hôm

  trước mới đọc bài Thế nào là thiền trong đời sống hàng ngày? ở Trong suot, thấy

  có nói về học hỏi (gắn liền với kỹ năng phân tích thu thập, lý giải) và sống

  trong trạng thái trong suốt (cảm nhận mọi việc một cách trực tiếp), tự nhiên lại

  nhớ đến cặp khái niệm này...
Website liên kết