Bạn bè 360°

 •  
  EZman ghi chép

  Chuyện ngày xưa....

  Cô con gái trẻ mượn được cuộn băng cát xét có

  bài: "Cao cao bên cửa sổ có 2 người hôn nhau..." Ngày xưa 2 từ "hôn nhau" được coi là rất nhạy cảm nên ông Bố cô sợ cô

  nghe bậy bạ nên dùng cồn tẩm vào bông rùi chùi vào các đoạn có câu hôn nhau để xóa đi. Cô gái trẻ lúc sau rủ bạn lên...
Website liên kết