Bạn bè 360°

 •  
  anhhaiaaaaxyz ghi chép

  nghệ thuật cưa gái- phần 2

  Bài 1 - Ứng xử khi bị từ chốiNói như

  thế không phải là sẽ quay ra thù ghét em này với tư tưởng "loại người

  như thế thì cho nghỉ luôn". Đơn giản là vì sau khi từ chối như thế, nếu

  em này là người biết điều và có giáo dục thì em sẽ phải chủ động gọi

  điện đền cho gà một...
Website liên kết