Bạn bè 360°

  •  
    SeineRiver ghi chép

    Những khách hàng dớ dẩn của social media

    Các thể loại khách hàng hay gặp trong social mediaKhách hàng cố thuyết phục bạn chém gió về sản phẩm của họ. "Sản phẩm của chúng tôi là tốt nhất trên thị trường. Các blogger sẽ rất thích nói về chúng."Bạn phải nhận được sự cho phép của họ trước khi làm bất cứ điều gì."Chúng tôi sẽ trình câu tweet...
Website liên kết