Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  battrang ghi chép

  Gồm Bát Tràng

  Gồm Bát Tràng

  Để làm ra đồ gốm người thợ gốm phải qua các khâu chọn đất, xử lý và pha

  chế đất, tạo dáng, tạo hoa văn, phủ men và cuối cùng là nung sản phẩm

  Gốm Bát Tràng...
Website liên kết