Bạn bè 360°

 •  
  EZman ghi chép

  Tha Thứ

  Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo

  xì ” hoặc "hít - le", ngoảnh mặt đi là xong nhưng cũng chỉ vài phút sau là quên béng đi mất. Chơi với

  nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không....Người lớn giận không như trẻ con.

  Giận là không thèm nói chuyện, không...
Website liên kết