Bạn bè 360°

 •  
  battrang ghi chép

  Vẻ đẹp mới của gốm Bát Tràng

  Chiếc ấm khổng lồ, những quân cờ gốm cao bằng

  nửa người thật, hình tượng Lý Công Uẩn trong hàm rồng… là những sản phẩm

  đầy tính nghệ thuật tại triển lãm Nghề gốm Bát Tràng – Cổ truyền và hiện đại.

  Không chỉ có những sản phẩm truyền thống, triển lãm Nghề gốm Bát Tràng – cổ...
Website liên kết