Bạn bè 360°

 •  
  phuoctienb ghi chép

  Mật thư Nguyễn Hùng st

  MẬT THƯ              Bản văn gốc

  : ( Bạch văn ) là nội dung cần truyền đạt.              Mã hóa : Là chuyển bạch văn sang dạng

  mật mã.              Các ký hiệu và cách sắp xếp gọi chung là

  mật mã.              Giải mà :...
Website liên kết