Bạn bè 360°

 •  
  emlacao ghi chép

  Bình Minh 02 - Trung Quốc - một tình yêu

  Sau

  sự kiện tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc cắt cáp trên vùng biển của

  Việt Nam, mình đi dạo qua các blog và Facebook của bạn bè, gặp rất nhiều

  chữ "đ**" và chữ "l**"...
  Mình xin không bình luận về sự hay dở của việc dùng những chữ này.
  Nhưng mình cảm nhận một...
Website liên kết