Bạn bè 360°

  •  
    Noithathungson ghi chép

    12 "bí mật" của sự may mắn !

     Bí mật đầu tiên: Hãy tạo ra những may mắn cho mình.
          Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì bạn sẽ ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự và nó sẽ ở với chúng ta lâu dài. Bí mật thứ...
Website liên kết