Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  akane ghi chép

  Chuẩn bị cho lúc... mổ lợn

  Tips: TIỆN ÍCH TEST BLACKBERRY TRƯỚC KHI MUA Vào Option/Status. Tại màn hình chính của Status , bạn bấm chữ test:
  Hình 1: bạn bấm chữ test tại màn hình này.
  Sau đó 1 màn hình khác xuất hiện: Device Self Test Application:
  Hình 2: Màn hình chính của trình Self Test Application
Website liên kết