Bạn bè 360°

 •  
  Noithathungson ghi chép

  Thúy Kiều ngồi bắn halflife

  Thúy Kiều ngồi bắn halflife,
  Chơi màn Demath có 22 người.
  Bên cô chẵn 11 người,
  Có chàng Từ Hải là người cô yêu
  Bọn cướp thấy thế liêu xiêu,
  Gọi ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà.
  Lại thêm cả mụ Hạnh Bà,
  Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang.
  Hoan Thủ 5.1 tàng...
Website liên kết