Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  beVit ghi chép

  Niềm tin.

  Tớ rất băn khoăn, tớ băn khoăn, khi đặt niềm tin vào một ai đó, liệu niềm tin đó có mãi được trọn vẹn...
  ...nếu người đó thay đổi...

  Nếu người đó thực sự thay đổi, cậu có thể mất niềm tin...
  Nhưng nếu người đó không thực sự thay đổi... nếu những thay đổi cậu nhận thấy... không...
Website liên kết