Bạn bè 360°

 •  
  h2o ghi chép

  Mùa hè của tôi.

  Mùa hè nào gặp gỡ

  Mùa hè nào chia ly

  Mùa hè nào hội ngộ

  ***

  Tôi cầm trên tay hai mua hè rực rỡ

  Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?

  ***

  Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất

  Xin trả lại cho tôi

  Xin trả lại cho...
Website liên kết