Bạn bè 360°

  •  
    Wpon ghi chép

    Nhật ký nuôi gián

     Chắc là ngày thứ 5 rồi con gián ăn rất nhiều , trét thử miếng xà bông lên cọng mì nó vẫn ăn như thường . kinh thật . Chạy rất nhanh làm mấy lần mở lồng ra cho nó ăn bị nó bò lên tay hết hồn , nhưng bắt nó lại rất dễ , mình ngày càng pro chăng ;))
Website liên kết