Bạn bè 360°

 •  
  ndk ghi chép

  15-09

  ndk: èo
  ndk: sợ mình dọa ma
  congchuakieuky: hix
  congchuakieuky: vâng
  congchuakieuky: e sợ lém
  ndk: bảo ko rồi mà lại
  congchuakieuky: từ chuyện thằng luyện đến jo
  congchuakieuky: hicc
  ndk: thế mà cũng sợ
  ndk: tối đi ngủ cứ cẩn thận
  ndk: :))
Website liên kết