Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
  •  
    TuyPhong ghi chép

    Sự thật cuối cùng?

    Chúng ta nên nhìn sự việc khách quan và đa chiều. Cũng đừng cực đoan mê tín. Hãy đi tìm câu trả lời tiếp theo và cũng chưa  nghĩ đó là câu trả lời cuối cùng. Các nhà khoa học Galeli. Niuton, anh-xờ -tanh , họ đã nghĩ gì và làm gì ?
Website liên kết