Bạn bè 360°

Hãy mời bạn bè cùng kết nối và chia sẻ thông tin tại LinkHay hoặc quan tâm những thành viên nổi bật để cập nhật hoạt động của họ.
 •  
  TuyPhong ghi chép

  Quy luật thịnh suy "sơ khai"

  Trọng hiền tài thì thịnh. Mưu lợi thiên hạ không hợp lòng người thì thiên hạ oán ghét người tài lánh xa.


  Việc bóng đá chắc sẽ cũng như vậy ......các ông bầu bỏ không tham gia nữa


  Còn những việc khác cũng như thịnh suy của đất nước. .....Lịch sử chứng

  minh đất...
Website liên kết